หน้าแรก / ช่วยเหลือ
     
 

การเชื่อมต่อ TOT Wi-Fi ด้วย Windows และการ Disconnect
TOT Wi-Fi บริการอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ ความเร็วสูงไร้สาย ตามมาตรฐาน IEEE 802.11 b/g โดยสามารถใช้งานกับคอมพิวเตอร์พกพา หรือ PDA ได้

ความต้องการของระบบ
1. คอมพิวเตอร์พกพา หรือ PDA ที่รับรองมาตรฐาน Wi-Fi
2. Wi-Fi Adaptor ภายนอก ที่รองรับมาตรฐาน IEEE 802.11 b/g (ในกรณีที่คอมพิวเตอร์พกพา หรือ PDA ไม่รองรับ Wi-Fi)
3. Username และ Password สำหรับใช้งาน
4. เลือกรับหมายเลข IP Address จากระบบ (ดำเนินตามข้อ 2 การตั้งค่า TCP/IP)
5. ไม่ต้องตั้งค่า Proxy ที่คอมพิวเตอร์พกพา หรือ PDA (ดำเนินตามข้อ 3 การปิดการใช้งาน Proxy)

1. วิธีการเชื่อมต่อ TOT Wi-Fi Windows 2000/ XP
(1) เปิดสวิทซ์ หรือเสียบ Wi-Fi Adapter
(2) คลิ๊กขวาที่ไอคอน "Wireless Network Connection" บน Taskbar
(3) เลือก "View Available Wireless Networks"
(4) เลือก "TOT_Wi-Fi" และคลิ๊ก "Connect"
(5) เปิดใช้งานเว็บบราวเซอร์ และเลือกไปเว็บใดก็ได้ระบบจะเปิดหน้า "Login" โดยอัตโนมัติ
(6) ใส่ Username และ Password จากบัตร แล้ว คลิ๊ก "Signin"

การตั้งค่าใน Internet Explorer
คลิ๊ก Start > Setting > Control Panel > เลือก Internet Option > เลือก "Connect" Tab ถ้าเลือก "Dial-up connection" ให้คลิ๊ก "Never dial connection" และ "LAN Setting" ให้คลิ๊กที่ "Automatically detect settings"

Windows Vista/ 7
(1) เปิดสวิทซ์ หรือเสียบ Wi-Fi Adaptor
(2) สังเกตที่ System Tray คลิ๊กที่ icon แล้วเลือก "Connect to a network"
(3) คลิ๊กปุ่ม "View network computers and devices"
(4) เลือก "TOT_Wi-Fi" คลิ๊ก "Connect" และคลิ๊ก "Connect Anyway"
(5) เปิดใช้งานเว็บบราวเซอร์ และเลือกไปเว็บใดก็ได้ ระบบจะเปิดหน้า "Login" โดยอัตโนมัติ
(6) ใส่ Username และ Password จากบัตร แล้วคลิ๊ก "Signin"

2. การตั้งค่า TCP/IP
2.1 การตั้งค่า TCP/IP ใน Windows 2000/XP
(1) คลิ๊ก Start > Setting > Control Panel
(2) ดับเบิ้ลคลิ๊กไอคอน "Network Connections"
(3) คลิ๊กขวา "Wireless Network Connection"
(4) คลิ๊ก "Properties" เลือก "Internet Protocal(TCP/IP)" เลือก"Properties"
(5) เลือก "Obtain an IPv6 Address Automatically" และ "Obtain DNS Server Address Automatically" และกด OK

2.2 การตั้งค่า TCP/IP ใน Windows Vista/ 7
(1) คลิ๊ก Start > Control Panel
(2) คลิ๊ก "Network and internet"
(3) คลิ๊ก "View Status"
(4) คลิ๊ก "Properties" เลือก "Internet Protocal version 4(TCP/IPv4)"
(5) เลือก "Obtain an IPv4 Address Automatically" และ "Obtain DNS Server Address Automatically" และคลิ๊ก OK

3. การปิดการใช้งาน Proxy
(1) เปิด"Internet Explorer"
(2) เลือก "Tools"
(3) เลือก "Internet Options"
(4) เลือก "Connections"
(5) เลือก "LAN Settings"
(6) เลือก "Automatically Detect Setting" อย่างเดียวเท่านั้น

4. วิธีหยุดใช้บริการ (ทำได้ 2 วิธี)
- คลิ๊ก "Logout" บน "Status Page" (หน้าที่ได้หลังการ Login) และคลิ๊ก OK ยืนยันการออกจากระบบ หรือ
- พิมพ์ "logout.tot" ที่เว็บบราวเซอร์ กด"Enter" และ กด OK ยืนยันการออกจากระบบ

5. วิธีการลงทะเบียนเพื่อเปิดใช้งานครั้งแรก
(1) ไปที่หน้าลงทะเบียน ดังนี้ > คลิ๊ก "Activate Account Click Here" ที่หน้า login แล้วเลือกรูป TOT Wi-Fi หรือเลือกรูปได้จาก Popup หรือพิมพ์ https://register.totwifi.com ที่เว็บบราวเซอร์
(2) กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม โดยระบุ Username และ Password ให้ตรงกับหน้าบัตร
(3) ยอมรับเงื่อนไขและตกลง

Q&A บริการ TOT Wi-Fi รายเดือน (TOT Wi-Fi Monthly)

1. อัตราค่าบริการใหม่นี้เริ่มมีผลเมื่อไร
ตอบ เริ่มตั้งแต่ 1 ส.ค 2558 - 31 ก.ค 2559

2. อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือไม่
ตอบ อัตราค่าบริการแบบเหมาจ่ายรายเดือน ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม / อัตราค่าบริการในการจำหน่าย TOT Wi-Fi แบบบัตรและรหัส รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

3. รูปแบบการให้บริการ TOT Wi-Fi รายเดือน เป็นอย่างไร
ตอบ TOT Wi-Fi รายเดือน หรือ TOT Wi-Fi Monthly เป็นบริการเหมาจ่ายค่าบริการรายเดือน โดยจะเรียกเก็บค่าใช้บริการผ่านใบแจ้งค่าใช้บริการทีโอที

4. อัตราค่าบริการดังกล่าว มีระยะเวลาการใช้งานนานเท่าไร
ตอบ TOT Wi-Fi แบบรายเดือน ใช้บริการได้ Unlimited คือไม่จำกัดชั่วโมงการใช้งาน ภายในเวลา 30 วัน จ่ายเพียง 250 บาท/เดือน

5. ใช้บริการ TOT Wi-Fi แบบรายเดือน ได้ครั้งละกี่ user
ตอบ ใช้งานได้ครั้งละ 1 Account ต่อ 1 User

6. ถ้าไม่ได้ใช้บริการโทรศัพท์ของ ทีโอที จะใช้บริการ TOT Wi-Fi รายเดือนได้หรือไม่
ตอบ ได้ สามารถสมัครใช้บริการ TOT Wi-Fi แบบรายเดือนได้เช่นกัน โดยเมื่อดำเนินการเรียบร้อย ระบบจะส่ง Username Password สำหรับใช้ TOT Wi-Fi ให้ลูกค้าทาง E-mail และ SMS ที่ได้แจ้งไว้

7. สมัครใช้บริการ TOT Wi-Fi รายเดือน (Postpaid) ได้อย่างไร
ตอบ สมัครได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที ใกล้บ้านคุณ และนำบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลักฐานในการสมัคร

8. หากลืม Password ต้องทำอย่างไร
ตอบ กรณีลืม Password หรือขัดข้องในการใช้งาน ติดต่อ TOT Contact Center โทร 1100

9. สามารถใช้บริการได้ที่ไหนบ้าง
ตอบ ทุกที่ทีมีสัญลักษณ์ TOT Wi-Fi

10. ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการได้ที่ไหน
ตอบ ตรวจสอบได้ที่ www.totwifi.com

 
     


Creative Commons License l TOT contact center Tel. 1100
This site requies Flash Player lastest version

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player