บมจ.ทีโอที ​เรียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ GSM 900 MHz ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ท่านยังคงมีสิทธิใช้บริการได้ต่อเนื่องเช่นเดิม สามารถสอบถามเพิ่มเติมที่ Call Center 1777 หรือติดตามข้อมูลได้ที่ www.tot.co.th